Obowiązek informacyjny i polityka prywatności

Ze względu na obowiązujące Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymagane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, realizując obowiązek informacyjny, wynikający z tego rozporządzenia, Proneo Maria Sternadel ul. Partyzantów 7 05-092 Łomianki Polska , informuje, że:

 1. Jest Administratorem Danych Osobowych
 2. Twoje dane przetwarzamy w związku realizacją Umowy na jedną lub kilka z poniższych usług:
  1. realizacja zakupu w sklepie internetowym
  2. wysyłka informacji marketingowych z listy mailingowej stron proneo.com.pl, lauricidin.pl, timeweaver24.pl
 3. Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury VAT za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
 5. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, na podany przez siebie email, przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia dokumentu VAT oraz informowania o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległości w płatnościach.
 6. Powyższa zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie w przeszłości. W celu wycofania zgody, skontaktuj się z nami na adres email: info@luricidin.pl
 7. Twój adres email oraz numer telefonu kontaktowego możemy wykorzystać w celu poinformowania Cię o realizacji twojego zamówienia, informacjach zawartych z naszym newsletter
 8. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych
 9. Zakres danych jakie przetwarzamy to:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres email – nieobowiązkowo
  3. Telefon kontaktowy
  4. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania Usługi.
 11. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 7 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane kontaktowe, jak adres email i numer telefonu będziemy przetwarzać do czasu obowiązywania łączącej nas umowy lub do momenty wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, za pomocą bezpiecznego systemu informatycznego dostępnego pod adresem: https://sklep.proneo.com.pl Komunikacja z systemem odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu komunikacji, aby z niego skorzystać potrzebujesz nazwy i hasła do konta stworzonego podczas pierwszego zakupu w naszym sklepie. System pozwala również na modyfikacje Twoich danych, w tym zmianę imienia, nazwiska, adresu email, Adresu zamieszkania, telefonu, nip oraz numeru pesel.

Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec IBS sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami ems.sternadel@gmail.com

Pamiętaj, że wybierając drogę komunikacji inną niż kontakt osobisty (w którym możemy zweryfikować twoją tożsamość osobiście) możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych w celu potwierdzenia twojej tożsamości. Takimi danym może być numer ostatniej wystawionej faktury, data i kwota ostatniego przelewu lub inna zmienna, która pozwoli nam na bezpieczną weryfikację twojej tożsamości. Kontaktując się z nami z podanego telefonu lub skrzynki pocztowej możesz znacznie przyspieszyć proces weryfikacji.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Zamów do 12:00

Wyślemy tego samego dnia

Wysoka jakość

renomowani europejscy producenci

Kontakt ONLINE

odpowiadamy na wiadomości 24/7